- በድፍረት ድክመቶቹን ራሱ በማየት የመጀመሪያውን ሴሚስተር ፈተና አልፏል?

- ድክመቶቹን በቆራጥነትና በተግባር የሚያርምበት ማጠቃለያና የመጨረሻ ወሳኝ ፈተናስ ይጠብቀዋል?

Pages