ቀድሞ በኢትዮጵያ ምድር እንደአሁኑ ተሽከርካሪ ባልነበረበት ወቅት ለከተማዋም ሆነ ለገጠሩ ሕዝብ በሰላምም ሆነ በጦርነት ወቅት የፈረስ አገልግሎት ከፍተኛ ነበር፡፡

Pages